×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: office@visitsubotica.rs
Kapcsolat telefon: +381 (0) 24 670 350
Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 07:00 és 15:00 között
Address: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: office@visitsubotica.rs
Phone number: +381 (0) 24 670 350
Work Time:
Monday - Friday: 07:00 - 15:00
Address: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Serbia
Email: office@visitsubotica.rs
Phone: +381 (0) 24 670 350

Work Time:
Monday - Friday: from 08:00 to 16:00
Saturdays: from 09:00 to 13:00

Trg cara Jovana Nenada

Svakako najzanimljivija celina za mlade arhitekte i urbaniste, zbog svoje nerešenosti i potencijala,  je Trg cara Jovana Nenada.

Karakter ovog trga je da trga nema. To je parking sa segmentima parka, ispred Franjevačke crkve, i igrališta za decu između kafića. Ni trg, ni park, ni parking.

Problem ovog prostora nastaje posle Drugog svetskog rata kada je porušeno nekoliko blokova kuća i zgrada. Posleratna vlast je zamislila ovaj prostor kao deo velikog bulevara koji je trebao da spaja zapadni deo grada sa železničkom stanicom i poruši veliki deo istorijskog jezgra Subotice.

Rešenje za ovaj prostor je bilo da se prostor oblikuje u manifestacioni trg.

TOP