Vodička služba

_______

U Turističkom informativnom centru mogu da se dobiju informacije o vodičkoj službi.

Licencirani turistički vodiči pružaju kvalitetne informacije tokom razgledanja grada i okoline za turiste i goste koji dolaze u Suboticu. Osim toga, postoji i poseban turističko-vodički proizvod – razgledanje centra grada uz pratnju turističkog vodiča, a sve to u okviru besplatnih vodičkih tura, koje se organizuju sredom od 10h i subotom od 13h, a u cilju promocije kulturne, istorijske i arhitektonske baštine grada Subotice.

Turistički vodiči

_______

Adrijana Vuković

Srpski, Engleski
+381 (0) 63 550 748
adrijana.vukovic991@gmail.com

Boris Tot

Srpski, Engleski, Mađarski
+381 (0) 64 282 94 01
totb@open.telekom.rs

Suzana Gagić

Srprski, Engleski
+381 (0) 64 253 90 28
gagics@yahoo.com

Atila Novak

Srpski, Engleski, Španski, Nemački, Mađarski
+381 (0) 64 141 81 31
attila_novak@web.de

Sanja Matić

Srpski, Engleski
+381 (0) 64 288 66 83
sanja.matic.su@gmail.com

Aleksandar Dognar

Srpski, Mađarski
+381 (0) 69 140 30 71
dognar@suonline.net

Biljana Govorušić

Srpski, Engleski
+381 (0) 69 196 39 98
biljana.govorusic@gmail.com

Ivan Milodanović

Srpski, Engleski
+381 (0) 65 885 90 18
ivan@alohatravel.rs

Nemanja Mutić

Srpski, Engleski
+381 (0) 61 170 95 14
nemanja.mutic@gmail.com

Turističke agencije Subotice

_______

Receptivne agencije u Srbiji

_______

Balkanska 51, Beograd

Gračanička 16, Beograd

Deligradska 9, Beograd

Pašićeva 7, Novi Sad

Svetozara Markovića 4, Beograd

Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a, Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 15, Novi Sad

TOP