×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: office@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Sakralni objekti

_______

  • Kapelica Marije, Kraljice sveta i crkva Sv. Urbana Pape

  • Hram sv. proroka Ilije

TOP