×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Kapcsolat telefon: +381 (0) 24 670 350
Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 07:00 és 15:00 között
Address: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Phone number: +381 (0) 24 670 350
Work Time:
Monday - Friday: 07:00 - 15:00
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Bioskop Abazija

Radno vreme

Centar za filmsku umetnost „Art & Popcorn“ zakupio je devastirani objekat bioskopa Abazija u toku 2014. godine na javnom konkursu, sa namerom da se objekat kulturnog dobra u potpunosti revitalizuje u kulturni centar “ABAZIJA-MUZEJ FILMA”, što ima višestruki značaj.

Kao jedinstveni arhitektonski objekat i najstariji aktivni bioskop na prostoru bivše Jugoslavije, zgrada Bioskopa Abazija čini sastavni deo zakonom zaštićene arhitektonske celine Palićkog jezera i predstavlja veliki kulturni i turistički potencijal.

Potpunom rekonstrukcijom objekta, omogućen je redovni program tokom čitave godine koji će biti fokusiran na plasman i promociju evropske kinematografije, sa akcentom na kinematografiju Srbije i nacionalnih manjina.

TOP