×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Kapcsolat telefon: +381 (0) 24 670 350
Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 07:00 és 15:00 között
Address: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Phone number: +381 (0) 24 670 350
Work Time:
Monday - Friday: 07:00 - 15:00
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Pošta

Na jednoj od najboljih lokacija, uz Segedinski put, nedaleko od Vodotornja nalazi se jedna od najlepših vila na Paliću, ističući status i ugled njenog prvobitnog vlasnika i graditelja, industrijalca Rafaela Hertmana.

Ovaj ugledni građanin Subotice je 90-tih godina 19. veka izgradio letnjikovac sa najlepšim i najdekorativnijim drvenim tremom na Paliću, po ustaljenim šablonima, sa čipkastom ornamentikom, izvedenom u ritmičkoj igri stilizovanih flora i geometrijskih motiva karakterističnog švajcarskog tipa.

Segedinski put, Palić

TOP