×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Kapcsolat telefon: +381 (0) 24 670 350
Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 07:00 és 15:00 között
Address: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Phone number: +381 (0) 24 670 350
Work Time:
Monday - Friday: 07:00 - 15:00
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Železnička stanica – Palić

1887. godine Palić dobija veliku železničku stanicu čiji je izgled, uz male izmene, sačuvan do današnjeg dana.

Zgrada železničke stanice po stilskim karakteristikama predstavlja spoj klasicističkih formi i romantičarskog duha. To je manji prizemni objekat, pravougaone osnove, sa peronom podužno postavljenim uz prugu.

Železnička stanica Palić je nažalost ugašena, tako da se do Palića više ne može putovati vozom. Oni koji su imali prilike da se do krajnjeg severa Srbije prevezu vozom znaju kakav je to doživljaj bio.

Osim redovnih kompozicija, voz Romantika je takođe nekada vozio veliki broj individualnih turista, skroz do Palićke železničke stanice.

Splitska aleja, Palić

TOP