×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Kapcsolat telefon: +381 (0) 24 670 350
Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 07:00 és 15:00 között
Address: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Phone number: +381 (0) 24 670 350
Work Time:
Monday - Friday: 07:00 - 15:00
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 15:00

O projektu

_______

Razvojni izazovi koji se mogu otkriti u turizmu cbc regije koji povezuju dva pobratimska grada - Osijek i Suboticu izuzetno su heterogeni i odvojeno se sprovode aktivnosti s obe strane granice, nedostatak sredstava za obnovu kulturne baštine, nedostatak upravljanja i marketinške veštine, niska svest turističkih subjekata o turističkim resursima u širem regionu i o znanju u razvoju i promociji turističkih proizvoda.

Snažna istorijska i kulturna povezanost gradova Osijeka i Subotice danas se može videti u sličnom, ali različitom i veoma vrednom kulturnom nasleđu iz perioda secesije koje dva grada dele. Najvažnija vizuelna obeležja dva grada predstavljena su u arhitekturi, umetnosti i urbanom planiranju Secesijsko nasleđe koje predstavlja vrhunac kulturnog, društvenog i ekonomskog razvoja ova dva istorijski važna urbana centra. Nažalost, zanemareno secesijsko nasleđe simbol je današnje loše ekonomske i socijalne situacije u kojoj ova dva grada dele.

Grad Osijek je početkom 2016. godine objavio javni poziv za sufinansiranje obnove fasada kulturne baštine u Osijeku, sa posebnim ciljem da podrži obnovu atraktivnih fasada iz perioda secesije. Ovo implicira da su delimična sredstva za obnovu secesijskog nasleđa obezbeđena. Rekonstrukcija parka Sakuntala u Osijeku logičan je iskorak u stvaranju novog imidža grada, kako za turiste, tako i za lokalnu zajednicu.

Grad Subotica je sa Gradom Segedinom (Mađarska) bio partner u dva uspešna projekta CBC -a zasnovana na secesijskom nasleđu, čime se jača orijentacija grada ka turističkoj valorizaciji secesijskog nasleđa. Nakon renoviranja subotičke sinagoge, sledeći korak je rekonstrukcija najveće secesijske zgrade - Gradske kuće. Valorizacija zajedničkog kulturnog nasljeđa kroz turizam predstavlja priliku za rast i stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja.

Glavni rezultat projekta je stvaranje i promocija zajedničkog proizvoda tematske kulturne baštine - secesijska ruta koja povezuje gradove pobratim Osijeka i Suboticu, revitalizacija parka Sakuntala u Osijeku kao atraktivne baštine arhitekture parka, stvarajući pretpostavke za rekonstrukciju Gradske većnice u Subotici kao najvažnije Znamenitost grada secesijskog nasleđa, nadogradnja turističke infrastrukture sa smeđom signalizacijom na glavnim saobraćajnim tačkama, postavljanje različitih vizuelnih vodiča, kao što su taktilne karte za osobe sa oštećenim vidom, povećanje veština i kapaciteta aktera u oblasti kulturne i turističke baštine u upravljanju kulturnom baštinom i razvoju turističke destinacije, promocija novih prekograničnih turističkih proizvoda na lokalnom, međuregionalnom i nacionalnom tržištu.

Zajednička tematska ruta kao novi turistički proizvod koji integriše atrakcije, usluge i proizvode kulturne baštine sa dve strane granice povećaće broj noćenja u programskom području za 1500 godišnje.

TOP