×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Kapcsolat telefon: +381 (0) 24 670 350
Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 07:00 és 15:00 között
Address: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Phone number: +381 (0) 24 670 350
Work Time:
Monday - Friday: 07:00 - 15:00
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: info@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 15:00

SUBOTIČKA PEŠČARA

O Subotičkoj peščari

_______

Zaštićeno područje Subotičke peščare se nalazi na krajnjem severu Bačke, neposredno uz granicu Srbije sa Mađarskom, na delu Subotičko-horgoške peščare. Južnu granicu čine rubni delovi naselja Kelebija, Subotica, Palić, Hajdukovo i Bački Vinogradi.

Prirodne vrednostI

_______

Ovo područje ima karakter šumo-stepe, sa šumskim kompleksima, većinom antropogenog porekla. Prirodna vrednost je uslovljena karakterom i mozaičnošću staništa, među kojima peščarska, stepska i močvarna, daju osnovni pečat predelu sa visokim stepenom biodiverziteta. Najznačajnija su vlažna staništa formirana na podlozi nizijskog treseta u dolini rečice Kireš, koja se smatraju najređim i najugrožnijim staništima u Evropi i svetu.

Među očuvanim prirodnim retkostima, mora se pomenuti reliktna šumo-stepska biljka – šafranjika, koja je sinonim za floru Subotičke peščare, s obzirom da je tu njeno jedino nalazište u Vojvodini i Srbiji. Ukupan broj zabeleženih vrsta ptica na području iznosi čak 170 vrsta, što je rezultat velike raznovrsnosti staništa.

Zabeleženo je prisustvo retke vrste glodara – vojvođanskog slepog kučeta, koja svoj život provodi pod zemljom, u sistemu hodnika, u potrazi za hranom – korenjem trava, rizomima i lukovicama. Ova vrsta je još pre samo sto godina bila široko rasprostranjena u Vojvodini, ali pretvaranjem izvornih stepa u njive, njen areal se izuzetno smanjio.

Predeo izuzetnih odlika Subotička peščara zaštićen je od 2003. godine i svrstan u II kategoriju zaštite, kao zaštićeno dobro od nacionalnog značaja. Zaštitom je obuhvaćena površina od 5370 hektara + 2773 hektara zaštitne zone.

Delimično su sačuvane izvorne predeone karakteristike, nastale u interakciji čoveka i prirode, a na području i njegovom neposrednom okruženju zadržali su se neki oblici tradicionalnog privređivanja i života, kao i pojedinačni salaši.

Kulturne vrednosti

_______

Od značajnijih kulturno–istorijskih obeležja, koji uživaju prethodnu zaštitu, registrovano je sedam objekata (salaši, pustarska škola, šumarska kuća) i četiri krajputaša.

Turistička ponuda

_______

Poznate izletničke tačke su lokaliteti Majdan u Kelebijskoj šumi i jezero Tresetište.

Ako krenete istočno, naići ćete na stotinu godina staru seosku kuću, koja ima zanimljivu etnografsku, prirodnu i arheološku kolekciju predmeta nađenih u blizini jezera. To je Rokin salaš. Posete se mogu organizovati od sredine aprila do kraja oktobra.

Uz južni obod jezera, nedaleko od Palića, nalazi se konjički centar Furioso.

TOP